Generalforsamling

Hermed indkaldes til

Gigtramte Børns Forældreforenings 44. ordinære generalforsamling

Torsdag den 25. juni 2020 kl. 20.00-22.00

Online : https://meetings.valgservice.dk/gigtramte-borns-foraeldreforening

Generalforsamlingen vil blive afholdt med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent / Ordstyrer
2.
Formandens beretning
v. René Kristensen
3.
Regnskab 2019 inkl. kontingentfastsættelse for 2021
v/ kasserer Louise Fredslund
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

Louisa Jensen  - genopstiller 
Nikolaj Warming  - genopstiller
Peter Chr. Hansen  - genopstiller ikke


Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år jf. GBFs vedtægter
6.
Valg af 2 suppleanter for 1 år
7.
Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Udgår hvis bestyrelsens forslag om vedtægtsændring vedtages
8.
Eventuelt
herunder medlemmernes forventninger til GBFs videre udvikling og bestyrelsens arbejde
 

For at deltage i GBFs Generalforsamling skal du  /I:

1. Se denne video og

2. Tilmeldes med en emailadresse via tilmeldingen herunder

For enkeltmedlemskaber kan der tilmeldes 1 mailadresse pr. medlemsskab og
for familiemedlemskaber kan der tilmeldes 2 mailadresser pr. medlemskab.

Dette er vigtigt i forhold til at kunne afgive sine stemmer da der kun er 1 stemmeberettigelse pr. emailadresse men 2 stemmer i et familiemedlemskab og vil sige at

- begge forældre under 1 familiemedlemskab, skal tilmelde sig hver for sig med hver sin mailadresse.

- Når du er tilmeldt kan du oprette en profil på denne side, når du har hørt fra sekretariatet at din adgang er oprettet.

Vi glæder os til at afprøve denne nye måde at afholde generalforsamling og forhåbentligt "se" mange af jer.

Med venlig hilsen
Gigtramte Børns Forældreforening