http://www.gbf.dk

Jeg er ikke syg – jeg har børnegigt

 

Mød børn, unge og deres forældre i 12 korte film om, hvordan livet med børnegigt er. Tre af filmene handler om børn i forskellige aldre: Mød de mindste, mellemgruppen og de unge med gigt. De øvrige film handler bl.a. om at være søskende og om behandling, hvor børn, forældre og børnegigtlæge formidler deres viden og erfaring og sidst men ikke mindst en film om GBF. Sidst nævnte film er blevet til efter en donation fra PFA Brug Livet Fonden.

Filmene kan ses hver for sig eller sættes sammen, alt efter behov. Filmene kan desuden downloades, så de kan vises i barnets institution, i skolen – eller vises til familie og venner.

 
Diagnosen
Om tiden op til diagnosen, selve diagnosen og dens betydning for barnets liv og livet i familien.
Behandling
Om forskellige muligheder for at behandle børnegigt, om at skulle give sit barn medicin, om virkninger/bivirkningers betydning for barnets hverdag og om at huske medicinen.
Lindring
Om smerter set fra lægens, forældrenes og barnet med gigts synsvinkel, om behandling og lindring – om hvad der virker godt og om konsekvenserne for barnet i hverdagen.
Familie
Om det kaotiske første år efter diagnosen, om reaktioner og bekymringer i familien, om at have en plan A & B, om at stimulere barnet til sociale og uddannelsesmæssige aktiviteter og om at balancere mellem job og i familie.
Forældre
Om at prioritere hinanden og par-forholdet, om at overkomme den dårlige samvittighed, om at få familien til at hænge sammen, om at mødes med andre der er i samme båd og om mænd og kvinders forskellige reaktionsmønstre og om at finde hinanden.
Søskende
Om søskendes reaktioner på at en søster/bror har gigt, om forældrenes overvejelser og muligheder for at få hjælp.
Førskole
Om børneleddegigt ved små børn, om barnets vekslende funktionsniveau, om gigtens usynlighed og om at informere om gigten i forhold til venner, familie, børnehave osv. og om at komme igennem det som en hel familie.
Mellemtrin
Om at være skolebarn og have gigt og smerter, det irriterende ved gigten, hvor og hvordan findes den gode hjælp, om skolegang, smerter og behandlings-kontroller og om kreative løsninger på hverdagens udfordringer.
Teenager
Om at overkomme gigttræthed, smerter og begrænsninger, om hvordan gigt ”mærkes”, om hjælpemidler, skolegang, fravær fra skole, om at skulle forklare sig, om at ville sin sport/fordele ved at dyrke sin sport og om prisen, der skal betales.
Aktivitet
Om gigt og aktivitet og om at huske at holde pauser.
Hjælp
Hvor og hvordan findes den gode hjælp til at få hverdagen til at fungere med et barn med kronisk sygdom
spacer NEWWWEB CMS spacer