Coronavirus og anbefalinger for børn med gigt

Seneste nyt:

20. april: Børn med gigt må gerne komme i skole og institution

Den hidtil mest omfattende undersøgelse af COVID-19 hos børn fra Kina (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2005073) tyder på et generelt mildt, hos nogle asymptomatisk, forløb hos børn. De foreliggende børne-studier er resumeret her: https://discoveries.childrenshospital.org/covid-19-children-science/

Selv om børn i immundæmpende behandling er en lille undergruppe, er det vigtigt i disse studier, at der ikke er et signal, som tyder på at netop denne gruppe har et kompliceret forløb.

12. april: Sundhedsstyrelsen uddyber og forklarer, hvorfor det er forsvarligt at åbne skoler/institutioner igen.

11. april: ”Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør du tage kontakt til egen læge” Dette er den seneste udmelding til forældre til pårørende i risikogruppen.

10. april: Børn der får biologisk medicin skal ikke i skole og institution. Dette er seneste udmelding fra Sundhedsstyrelsen til det lægefaglige personale. Ifølge Dansk Pædiatrisk Selskab vil denne anbefaling blive justeret efterhånden som man ved mere om covid 19.

Generelt:

Links til fælles anbefalinger og hvor du kan holde dig generelt opdateret.

Myndighederne: coronasmitte.dk

Myndighederne: Seneste nyt fra myndighederne

Sundhedsstyrelsen: Forside om corona

Sundhedsstyrelsen: Info til borgere

Sundhedsstyrelsen: Genåbning af dagtilbud

Sundhedsstyrelsen: Genåbning af skoler og sfo

Sundhedsstyrelsen: Derfor er det forsvarligt at genåbne skoler og institutioner

Børn med gigt:

Der har været forskellige udmeldinger om børn med gigt er i risikogruppe. Pr. 10.april har myndighederne specificeret det som, at børn der er i immundæmpende behandling er i risikogruppe. Børn i risikogruppe kan godt komme i skole og institution.

Børn der får immunmodulerende medicin, er i særlig risiko, og her anbefales det, at man bliver hjemme. Dette er meldt ud af Sundhedsstyrelsen til blandt andet Rigshospitalet og Paediatric Rheumatology European Association (PRES), og det er også meget fint beskrevet hos Dansk Pædiatrisk Selskab.

Sundhedsstyrelsen: Hvem er i risikogruppe

Dansk Pædiatrisk Selskab: Børn med gigt må gerne komme i skole (Ny vurdering af risikogrupper 20. april)

PRES: Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn på biologisk medicin ikke kommer i skole/institution

Rigshospitalet: Børn på biologisk medicin må ikke komme i skole og institution

Sundhedsstyrelsen: Gode råd til personer i risikogruppe

Tv2-Østjylland: Formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab fortæller om covid-19 hos et barn med gigt (fra 2:50)

Forældre:

Der har været utydelighed omkring, hvordan man som forældre skal forholde sig, hvis man har et barn i risikogruppe. Seneste udmelding er ”Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør du tage kontakt til egen læge”. Se i spørgsmål og svar fra UVM

Egen læge: Kom i kontakt med egen læge

Sundhedsstyrelsen: Gode råd til forældre med børn i risikogruppe

UVM: Sådan åbner skoler og institutioner igen

UVM: Spørgsmål og svar om åbning af skole/institution

BUPL: Gode råd til ansatte inden for BUPL

DLF: Gode råd til ansatte inden for DLF

Raske søskende:

Raske søskende må gerne komme i skole/institution, selvom der er et barn med gigt i særlig risiko, og som er hjemme.

Dansk Pædiatrisk Selskab: Nogle børn med gigt er i særlig risiko

Sundhedsstyrelsen: Derfor er det forsvarligt at genåbne skoler og institutioner

Selvom vi forsøger at være på forkant med alle nye oplysninger, så kan det ikke altid lade sig gøre, og vi vil sikkert også opleve at myndighederne kan komme til at udsende mangelfulde eller modsatrettede oplysninger, da vi står i en situation uden fortilfælde.

Vi opfordrer til, at man husker at bevare roen, selvom man kan blive utryg.

Kontakt egen læge, hvis man er i tvivl om noget, og kontakt gerne gbf@gbf.dkhvis du opdager en ny retningslinje, anbefaling eller andet.

Med venlig hilsen Bestyrelsen