GBFs kontaktfamilier

GBF har 6 kontaktfamilier fordelt i hele Danmark. Alle nye medlemmer bliver kontaktet af en kontaktfamilie. Der gives besked om indmeldelse fra sekretariatet til kontaktfamilien. Så hvis I ikke er blevet kontaktet af en kontaktfamilie indenfor en måned, så ret venligst henvendelse til sekretariatet.

Kontakten foretages telefonisk. Alle medlemmer kan altid henvende sig til kontaktfamilierne i lokalområdet med spørgsmål eller ved behov for råd og støtte.

Disse kontaktfamilier har selv et barn med gigt og har fået dagligdagen til at fungere med en kronisk sygdom i familien. 

Kontaktfamiliernes vigtigste opgave er at tage imod nye medlemmer og hjælpe disse med spørgsmål, information og støtte omkring den nye situation familien har fået med et barn med gigt.

Kontaktfamilerne er til for at hjælpe og støtte, snakke og vejlede andre forældre om alle forhold indenfor det at have et barn med gigt.

Kontaktfamilie for Region Nord
Karina
Esben

Kontaktfamilie for Region Nord
Karina & Esben Træholt
Gunderstedvej 50
9240 Nibe
Telefon 
Karina 3167 0710
Esben 4019 7838
ketraeholt@gmail.com

Kontaktfamilie for Region Midt, Vest
Lotte
Michael

Kontaktfamilie for Region Midt, Vest
Lotte & Michael Ryevad
Stjerneparken 35, Søften
8382 Hinnerup
Telefon: 28 89 90 32
ryevad@youmail.dk

Kontaktfamilie for Region Midt, øst
Janne
Ole

Kontaktfamilie for Region Midt, Øst
Janne Engell Holm & Ole Nielsen
Øster Alle 16
8500 Grenå
Telefon: 40 19 98 55
engellholm@stofanet.dk

Kontaktfamilie Region Syddanmark

GBF søger en kontaktfamilie til Region Syddanmark. Kontakt sekretariatet på gbf@gbf.dk, hvis det har din/jeres interesse og gerne vil have mere at vide.

Kontaktfamilie for Region Sjælland
Katja
Rasmus

Kontaktfamilie for Region Sjælland & Øerne 
Katja & Rasmus Piil
Bukkerupvej 100
4340 Tølløse
Telefon:
Katja 23 32 69 41
Rasmus 51 90 03 23
frukatja@gmail.com

Kontaktfamilie for Region Hovedstaden og Bornholm
Jeanette
Mads

Kontaktfamilie for Region Hovedstaden & Bornholm
Jeanette & Mads Stougaard
Telefon 21 64 58 23
mailto:stougaardjeanette@gmail.com

Vedtægter for at blive kontaktfamilie i GBF

At du har været medlem af GBF i mindst et år.

 • At du vil være loyal overfor foreningens målsætning, og bestyrelsens beslutninger.
 • At du har lyst til at give en anden familie en håndsrækning i den kaotiske situation, der let opstår for familien, når barnet får stillet diagnosen gigt.
 • At du ikke fortæller andre om de forhold familien betror dig, eller som du på andre måder får en viden om, gennem din kontakt med familien.
 • At I som familie er nået dertil at hverdagen igen fungerer trods sygdom.
 • At du sætter dig ind i og accepterer at andre mennesker kan reagere anderledes end dig selv.
 • At du vil påtage dig at tale med familien således, at jeres egen families forløb ikke kommer i centrum. Det betyder, at du skal kunne lytte, og evt. efterfølgende kunne formidle dine egne erfaringer.
 • At du er parat til at henvise familien til at tale med fagpersoner om de problemer, du ikke kan hjælpe med.
 • At man så vidt muligt deltager på det kursus kontaktfamilien bliver indbudt til, normalt en gang årligt.
 • At kontaktfamiliernes sammensætning løbende vurderes af bestyrelsen med hensyn til børnenes aldersspredning samt geografiske beliggenhed.
 • At kontaktfamilien godkendes af bestyrelsen.
 • At familien selv er indstillet på at melde fra, hvis de er i en presset situation.
 • Det forventes desuden, at du har en positiv holdning til det offentlige og professionelle system.
 • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i GBF kan ikke ansøge om at blive kontaktfamilie, ligesom man som kontaktfamilie er indstillet på ikke at stille op til valg til bestyrelsen eller som suppleant.

Vedtaget på GBFs bestyrelsesmøde, Kolding den 25. marts 2012

Er du/I interesseret i at blive kontaktfamilie i GBF, så kontakt sekretariatet på gbf@gbf.dk