GBFs kontaktfamilier

GBF har 6 kontaktfamilier fordelt i hele Danmark. Alle nye medlemmer bliver kontaktet af en kontaktfamilie. Der gives besked om indmeldelse fra sekretariatet til kontaktfamilien. Så hvis I ikke er blevet kontaktet af en kontaktfamilie indenfor en måned, så ret venligst henvendelse til sekretariatet.

Kontakten foretages telefonisk. Alle medlemmer kan altid henvende sig til kontaktfamilierne i lokalområdet med spørgsmål eller ved behov for råd og støtte.

Disse kontaktfamilier har selv et barn med gigt og har fået dagligdagen til at fungere med en kronisk sygdom i familien. 

Kontaktfamiliernes vigtigste opgave er at tage imod nye medlemmer og hjælpe disse med spørgsmål, information og støtte omkring den nye situation familien har fået med et barn med gigt.

Kontaktfamilerne er til for at hjælpe og støtte, snakke og vejlede andre forældre om alle forhold indenfor det at have et barn med gigt.

Kontaktfamilie for Region Nord
Karina
Esben

Karina & Esben Træholt
Gunderstedvej 50
9240 Nibe

Telefon 
Karina 3167 0710
Esben 4019 7838

ketraeholt@gmail.com

Kontaktfamilie for Region Midt, Vest
Lotte
Michael

Lotte & Michael Ryevad
Stjerneparken 35, Søften
8382 Hinnerup

Telefon
Lotte 2889 9032

ryevad@youmail.dk

Kontaktfamilie for Region Midt, øst
Janne
Ole

Janne Engell Holm & Ole Nielsen
Øster Alle 16
8500 Grenå

Telefon
Janne 4019 9855

engellholm@stofanet.dk

Kontaktfamilie Region Syddanmark
Linda
Brian

Linda og Brian Nielsen 
Vinkelvej 23
6800 Varde

Telefon
Linda 2447 5919
Brian 2258 7939

telb.nielsen@gmail.com

Kontaktfamilie for Region Sjælland og Øerne
Katja
Rasmus

Katja & Rasmus Piil
Bukkerupvej 100
4340 Tølløse

Telefon
Katja 2332 6941
Rasmus 5190 0323

frukatja@gmail.com

Kontaktfamilie for Region Hovedstaden og Bornholm
Jeanette
Mads

Jeanette & Mads Stougaard

Telefon
Jeanette 2164 5823

stougaardjeanette@gmail.com

Vedtægter for at blive kontaktfamilie i GBF

At du har været medlem af GBF i mindst et år.

 • At du vil være loyal overfor foreningens målsætning, og bestyrelsens beslutninger.
 • At du har lyst til at give en anden familie en håndsrækning i den kaotiske situation, der let opstår for familien, når barnet får stillet diagnosen gigt.
 • At du ikke fortæller andre om de forhold familien betror dig, eller som du på andre måder får en viden om, gennem din kontakt med familien.
 • At I som familie er nået dertil at hverdagen igen fungerer trods sygdom.
 • At du sætter dig ind i og accepterer at andre mennesker kan reagere anderledes end dig selv.
 • At du vil påtage dig at tale med familien således, at jeres egen families forløb ikke kommer i centrum. Det betyder, at du skal kunne lytte, og evt. efterfølgende kunne formidle dine egne erfaringer.
 • At du er parat til at henvise familien til at tale med fagpersoner om de problemer, du ikke kan hjælpe med.
 • At man så vidt muligt deltager på det kursus kontaktfamilien bliver indbudt til, normalt en gang årligt.
 • At kontaktfamiliernes sammensætning løbende vurderes af bestyrelsen med hensyn til børnenes aldersspredning samt geografiske beliggenhed.
 • At kontaktfamilien godkendes af bestyrelsen.
 • At familien selv er indstillet på at melde fra, hvis de er i en presset situation.
 • Det forventes desuden, at du har en positiv holdning til det offentlige og professionelle system.
 • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i GBF kan ikke ansøge om at blive kontaktfamilie, ligesom man som kontaktfamilie er indstillet på ikke at stille op til valg til bestyrelsen eller som suppleant.

Vedtaget på GBFs bestyrelsesmøde, Kolding den 25. marts 2012

Er du/I interesseret i at blive kontaktfamilie i GBF, så kontakt sekretariatet på gbf@gbf.dk