Psykolog Charlotte Jensen

Beskrivelse af tilbuddet

GBF kan i perioden 2021 - 2024 tilbyde online undervisning, gruppeforløb og individuelle rådgivningsforløb ved Psykolog Charlotte Jensen,

da foreningen har modtaget midler fra Socialministeriets Ansøgningspulje til pårørendekonsulenter mv. på handicapområdet.

Derudover har foreningen modtaget midler fra Sundhedsministeriets rådighedspulje, udlodningsmidlerne 2021, til at kunne afholde et gruppeforløb for børn med gigt i 2021.

Charlotte Jensen er uddannet psykolog i 2004 og er privatpraktiserende psykolog i Aarhus, hvor hun både har fysisk konsultation, onlineterapi samt telefoniske rådgivnings og -samtaleforløb.

Siden hun blev uddannet har hendes primære arbejdsområde været handicaps, kronisk og/eller alvorlig sygdom hos såvel børn som voksne.

Hun har deltaget på GBFs kurser siden 2005, hvor hun dels underviser forældrene, dels har børnegrupper for såvel barnet med gigt som for de raske søskende.

Nogle af de problematikker Charlotte arbejder med som dagligt er bl.a.:

  • stik-angst hos børn
  • støtte børns smertemestring
  • støtte børns mestring af at skulle på hospitalet
  • behandlings-traumer hos børn
  • akut krise hos forældre, når et barn får konstateret en sygdom
  • forældres bearbejdning af at have en kronisk sygt barn
  • støtte forældres evne til at drage egenomsorg
  • støtte forældre til at få skabt konstruktive vaner og måder at håndtere gigten hos barnet
  • rådgivning og støtte til, hvordan forældre også kan tage vare på de raske søskendes behov.

Charlotte har været konsulentansat som psykolog for Cystisk Fibrose Foreningen fra 2017-2022, hvor hun har haft psykologforløb med børn, unge og voksne med Cystisk Fibrose samt pårørende.

Desuden samarbejder hun tæt med FAVN (Børnecancerfonden), hvor hun dels laver terapi med børn, der har afsluttet et kræftforløb, dels har samtaleforløb med forældre til børn med kræft eller med forældre, der har mistet et barn. Hun er desuden gruppeleder for samtalegrupper for forældre, der har mistet et barn pga. kræft.

Yderligere har Charlotte et tæt samarbejde med bl.a. Parkinsonforeningen og Randers Sundhedscenter og er desuden ude og undervise i mange forskellige patientforeninger flere gange om året. Hun har desuden i nogle år arbejdet for Kræftrådgivningen samt i det Palliative Team på Aarhus Sygehus.

Charlotte har skrevet bogen: ”Det kronisk syge barn – og livet i familien” og er medforfatter til bogen: ”Smerter hos børn –  indsigt, mestring, lindring”.

Du kan læse om Rådgivningsforløb her

Du kan læse om online gruppeforløb for børn med gigt her

Du kan læse om online gruppeforløb for raske søskende her

Du kan læse om online gruppeforløb for forældre her

Du kan læse om online undervisning her

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System