Aktivitetsoversigt

Februar:

Familiedag - den første søndag i mdr.
Der udgives et medlemsblad

Marts:

Årligt Familiekursus
Generalforsamling

Maj:

Der udgives et medlemsblad

Ultimo maj / Primo juni:

Outdoor Camp på Sjælland

Juli:

Sekretariatets telefontid er lukket - der svares på mails

August:

Familiedag - den sidste lørdag i mdr.
Der udgives et medlemsblad

September:

Kontaktfamiliekursus
Ridelejr i Jylland

Oktober:

12. oktober er International Gigtdag

Ultimo oktober/primo november:

Introduktionskursus for nye familier

November:

Der udgives et medlemsblad