Årligt Familiekursus

Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på familiekursus i filmen. Klik på pilen for at afspille Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på familiekursus i filmen. Klik på pilen for at afspille

En weekend i februar - marts måned afholder GBF et Årligt Familiekursus. Kurset er med både længere og korte foredrag, nogle gange i flere spor, så man som forældre kan dele sig eller vælge at høre de samme foredrag. GBF planlægger foredragene ud fra medlemmernes behov dvs. foredragene skulle gerne havde stor relevans for barnets og familiens situation.

Foredragene spænder vidt fra den nyeste forskning indenfor børnegigt, medicin, psykologi, ernæring, kæbeledsproblematiker, øjenkomplikationer, motion, smertelindring fra forskellige perspektiver osv.

Der er ikke den samme tid og ro til fordybelse i de enkelte emner som der er på introduktionskurserne og man skal forberede sig på at det kan virke overvældende at høre så mange faglige foredrag. Der bliver altid afsat tid til spørgsmål ved hvert foredrag, men man kan ikke forvente at foredragsholderne kan gå ind i detaljer i forhold til et barn / en familie i dette forum.

Kurset løber fra fredag eftermiddag til søndag efter frokost. 

Bestyrelsen arbejder med programmet fra første bestyrelsesmøde efter sommerferien og bestræber sig på at have et færdigt program inden jul, da mange har brug for en lang sagsbehandlings tid til ansøgningen til kommunen. Programmet sammensættes udfra medlemmernes ønsker, de sidste års programmer samt aktuelle emner der arbejdes med indenfor børnegigt området.

Vigtige informationer om kurset der alle skal læses igennem inden tilmelding:

Tilmelding til GBFs Familiekursus 2023

GBF afholder det Årlige Familiekursus på Hotel Brogaarden ved Middelfart
Fredag den 24. marts til søndag den 26. marts 2023

Prisen er 500,- kr.* pr. familie / medlemskab

Tilmeldingen åbnes medio november

Du skal være opmærksom på at:

  • Din tilmelding er bindende og du hæfter for betalingen - ved afbud til GBFs kurser er der ingen tilbagebetaling.
  • Der tilsendes en faktura til indbetaling på den opgivne mailadresse - der kan også opkræves en EAN faktura direkte til kommunen. 
  • Der er bindende tilmelding til børne/unge aktiviteterne - HUSK at aftale tilmeldingen med barnet/den unge.
  • Obs at få ja/nej felter udfyldt korrekt.
  • Deltagelse i kurset kræver, at kontingent til og med 2023 samt deltagerbetaling skal være registreret betalt i sekretariatet inden kursusstart.
  • Du med et enkeltmedlemskab kan tilmelde 1 voksen og max 2 hjemmeboende børn under 18 år.
  • I med et familiemedlemskab kan tilmelde 2 voksne med samme bopælsadressse samt egne hjemmeboende børn under 18 år.
  • Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få dækket udgifter gennem servicelovens §41 om merudgifter (læs mere i informationerne herover). Vær opmærksom på at I med deltagerbetalingen ikke overstiger bagatelgrænsen for udbetaling.

*Vores ønske er at så mange som muligt kan deltage på vores kurser uden at skulle ansøge kommunen om bevilling hertil.

Til gengæld appelerer vi til at I forsøger at skaffe en donation / flere donationer til foreningen.

Donationerne vil gå til afholdelse af GBFs kurser, så vi fremadrettet kan holde den meget lave deltagerbetaling.

Du kan anvende denne flyer, når du taler med firmaer el. enkeltpersoner.

Husk at læse alle informationerne herover omkring ansøgning, program,
tilmelding for børn etc. inden du udfylder tilmeldingen.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System