Årligt Familiekursus

Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på familiekursus i filmen. Klik på pilen for at afspille Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på familiekursus i filmen. Klik på pilen for at afspille

En weekend i februar - marts måned afholder GBF et Årligt Familiekursus. Kurset er med både længere og korte foredrag, nogle gange i flere spor, så man som forældre kan dele sig eller vælge at høre de samme foredrag. GBF planlægger foredragene ud fra medlemmernes behov dvs. foredragene skulle gerne havde stor relevans for barnets og familiens situation.

Foredragene spænder vidt fra den nyeste forskning indenfor børnegigt, medicin, psykologi, ernæring, kæbeledsproblematiker, øjenkomplikationer, motion, smertelindring fra forskellige perspektiver osv.

Der er ikke den samme tid og ro til fordybelse i de enkelte emner som der er på introduktionskurserne og man skal forberede sig på at det kan virke overvældende at høre så mange faglige foredrag. Der bliver altid afsat tid til spørgsmål ved hvert foredrag, men man kan ikke forvente at foredragsholderne kan gå ind i detaljer i forhold til et barn / en familie i dette forum.

Kurset løber fra fredag eftermiddag til søndag efter frokost. 

Bestyrelsen arbejder med programmet fra første bestyrelsesmøde efter sommerferien og bestræber sig på at have et færdigt program inden jul, da mange har brug for en lang sagsbehandlings tid til ansøgningen til kommunen. Programmet sammensættes udfra medlemmernes ønsker, de sidste års programmer samt aktuelle emner der arbejdes med indenfor børnegigt området.

Vigtige informationer om kurset der alle skal læses igennem inden tilmelding:

Programmet for forældre på Det Årlige Familiekursus 2023
- med forbehold for ændringer

Brogaarden, 24. – 26. marts 2023

FREDAG DEN 24 MARTS 2023

Kl. 16.00 – 17.00                        
Ankomst og Indkvartering

Kl. 17.00 – 18.30                        
Middag

Kl. 18.30 – 19.00                         
Velkomst v/ GBFs Formand René Kristensen

Kort information om praktiske ting i forhold til weekendens program, børneaktiviteter og kursets logistik som opsamling på den information, der er sendt ud forud for kurset. Herefter præsentation af GBFs børnepasserteam. Børnepasserne tager børn & unge med ud til aktivitetslokalerne. Mindre børn, der har brug for det, kan følges af en forælder. Det er vigtigt, at forældrene stille og roligt vender tilbage til foredragssalen, når børnene er afleveret.

Kl. 19.00 - 21.00

En af de mange Hospitalsklovne kommer og holder foredrag om glæden, sorgen og alt det midt imellem.

LØRDAG DEN 25 MARTS 2023                        

Kl. 07.00 - 09.00

Morgenmad

Kl. 09.00 - 10.30

Mathilde Kehler - Smerteguiden

Kl. 10.30 - 11.00                         

Pause       

Kl. 11.00 - 12.00

Børnepasserpanel

Kl. 12.00 - 13.00 

Frokost

Kl. 13.00 - 15.00

Familerådgiver, psykoterapeut Lea Aarup Lykkegaard. 

Om Lea:

Familierådgiver, psykoterapeut & foredragsholder - allermest en ildsjæl med hjertet på rette sted.

Lea har arbejdet med mennesker i forandring i mere end 20 år. Hun har en baggrund som skolelærer og inklusionsvejleder, før hun blev familierådgiver og psykoterapeut.

Hun har en solid viden og erfaring med familier med børn, der har indgribende somatiske diagnoser. Hun sidder til dagligt med SMILfondens rådgivningstelefon. Hun er konsulent på Rigshospitalets tiltag overfor de pårørende søskendebørn. Hun holder foredrag og undervisningsgange for sundhedsprofessionelle.

Derudover er hun mor til 3, hvoraf den yngste Vera på 12 år har hydrocephalus og ofte hospitaliseret.

Lea krydrer sin faglighed med personlige erfaringer.

Kl. 15.00 - 16.00

Pause - Walk and Talk.

Det er ofte svært at være forældre til et barn med en kronisk sygdom som børnegigt, og man kan føle at man er helt alene i verden. Man kan muligvis tale med sin omgangskreds om sygdommen og de konsekvenser den har for familien, men der er en helt anden forståelse fra andre forældre i samme situation.

Alle bliver inddelt i små grupper og går en tur i den friske luft. Der udleveres samtalekort, som man kan snakke ud fra. Her kan der kan tales om alt mellem himmel og jord, samtidig med at man får rørt sig lidt. Hvis det er dårligt vejr, opfordrer vi alligevel til at gå (husk evt. regntøj og paraply). Alternativt kan man finde et sted på hotellet, hvor man kan sidde og tale sammen i en mindre gruppe.

Kl. 16.00 - 17.30

Generalforsamling.

Kl. 17:30 - 18:00

Pause

Kl. 18.00 – 19:30                        
Middag

Kl. 19.30 - 21.30

SØNDAG DEN 26. MARTS 2023

Kl. 07.00- 09.00

Morgenmad                            

Kl. 09.00 – 11.00                      

Reumatolog Peter Toftedal

Kl. 11.00 – 11.30                        
Pause

Kl. 11.30 - 13.00

Øjenlæge Mette Sloth Nielsen

Eller FNUG.

Kl. 13.00 – 13.15                         
Fælles evaluering og afslutning på årets familie kursus.

Kl. 13.15 - 

Froskost og hjemrejse 

På gensyn den 22-24 marts 2024

Tilmelding til GBFs Familiekursus 2023

GBF afholder det Årlige Familiekursus på Hotel Brogaarden ved Middelfart
Fredag den 24. marts til søndag den 26. marts 2023

Prisen er 250,00 kr. pr. person familie / medlemskab

Der er begrænset antal pladser frist for tilmelding er den 27-01-2023.

Du skal være opmærksom på at:

  • Din tilmelding er bindende og du hæfter for betalingen - ved afbud til GBFs kurser er der ingen tilbagebetaling.
  • Der tilsendes en faktura til indbetaling på den opgivne mailadresse - der kan også opkræves en EAN faktura direkte til kommunen. 
  • Der er bindende tilmelding til børne/unge aktiviteterne - HUSK at aftale tilmeldingen med barnet/den unge.
  • Obs at få ja/nej felter udfyldt korrekt.
  • Deltagelse i kurset kræver, at kontingent til og med 2023 samt deltagerbetaling skal være registreret betalt i sekretariatet inden kursusstart.
  • Du med et enkeltmedlemskab kan tilmelde 1 voksen og max 2 hjemmeboende børn under 18 år.
  • I med et familiemedlemskab kan tilmelde 2 voksne med samme bopælsadressse samt egne hjemmeboende børn under 18 år.
  • Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få dækket udgifter gennem servicelovens §41 om merudgifter (læs mere i informationerne herover). Vær opmærksom på at I med deltagerbetalingen ikke overstiger bagatelgrænsen for udbetaling.

*Vores ønske er at så mange som muligt kan deltage på vores kurser uden at skulle ansøge kommunen om bevilling hertil.

Til gengæld appelerer vi til at I forsøger at skaffe en donation / flere donationer til foreningen.

Donationerne vil gå til afholdelse af GBFs kurser, så vi fremadrettet kan holde den meget lave deltagerbetaling.

Du kan anvende denne flyer, når du taler med firmaer el. enkeltpersoner.

Husk at læse alle informationerne herover omkring ansøgning, program,
tilmelding for børn etc. inden du udfylder tilmeldingen.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System