Årligt Familiekursus

VIGTIG INFO: 
GRUNDET COVID-19 afholdes kurset i weekenden 20.-22. august 2021

En weekend i februar - marts måned afholder GBF et Årligt Familiekursus. Kurset er med både længere og korte foredrag, nogle gange i flere spor, så man som forældre kan dele sig eller vælge at høre de samme foredrag. GBF planlægger foredragene ud fra medlemmernes behov dvs. foredragene skulle gerne havde stor relevans for barnets og familiens situation.

Foredragene spænder vidt fra den nyeste forskning indenfor børnegigt, medicin, psykologi, ernæring, kæbeledsproblematiker, øjenkomplikationer, motion, smertelindring fra forskellige perspektiver osv.

Der er ikke den samme tid og ro til fordybelse i de enkelte emner som der er på introduktionskurserne og man skal forberede sig på at det kan virke overvældende at høre så mange faglige foredrag. Der bliver altid afsat tid til spørgsmål ved hvert foredrag, men man kan ikke forvente at foredragsholderne kan gå ind i detaljer i forhold til et barn / en familie i dette forum.

Kurset løber fra fredag eftermiddag til søndag efter frokost. 

Bestyrelsen arbejder med programmet fra første bestyrelsesmøde efter sommerferien og bestræber sig på at have et færdigt program inden jul, da mange har brug for en lang sagsbehandlings tid til ansøgningen til kommunen. Programmet sammensættes udfra medlemmernes ønsker, de sidste års programmer samt aktuelle emner der arbejdes med indenfor børnegigt området.

Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på familiekursus i filmen. Klip på pilen for at afspille

Tilmelding til GBFs Familiekursus 2021

GBF afholder det Årlige Familiekursus på Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, i weekenden den 20. til 22. august 2021.

Husk at læse alle informationerne herover omkring ansøgning, program, tilmelding for børn etc. inden du udfylder tilmeldingen

Du skal være opmærksom på at:

  • Din tilmelding er bindende og du hæfter for den fulde betaling - ved afbud til GBFs kurser er der ingen tilbagebetaling.
  • Der tilsendes en faktura til indbetaling på den opgivne mailadresse - der kan også opkræves en EAN faktura direkte til kommunen. 
  • Der er bindende tilmelding til børne/unge aktiviteterne - HUSK at aftale tilmeldingen med barnet/den unge.
  • Deltagelse i kurset kræver, at kontingent til og med 2020 samt deltagerbetaling skal være registreret betalt i sekretariatet inden kursusstart.
  • Du med et enkeltmedlemskab kan tilmelde 1 voksen og max 2 hjemmeboende børn.
  • I med et familiemedlemskab kan tilmelde 2 voksne med samme adressse samt egne hjemmeboende børn.
  • Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få dækket udgifter gennem servicelovens §41 om merudgifter (læs mere i informationerne herover)

Deltagerbetalingen for GBFs Årlige Familiekursus 2021:

Voksne samt børn fra 13 år: 1800 kr.
Børn mellem 0-12 år: 900 kr.

På forhånd tak & på gensyn.

Bestyrelsen for GBF

Dette finder du bag på dit medlemsblad

BEMÆRK: et navn pr. linje

BEMÆRK: et navn pr. linje

BEMÆRK: Et navn pr. linje

BEMÆRK: Et navn pr. linje

Det er i denne gruppe man har base hele weekenden. Unge der tilmelder sig "ungegruppen" skal ikke også tilmeldes en anden gruppe

BEMÆRK: Et navn pr. linje

BEMÆRK: Et navn pr. linje

BEMÆRK: Et navn pr. linje

BEMÆRK: Et navn pr. linje

BEMÆRK: Et navn pr. linje