Årligt Familiekursus

Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på familiekursus i filmen. Klik på pilen for at afspille Få en lille smagsprøve på, hvordan det er, at være på familiekursus i filmen. Klik på pilen for at afspille

En weekend i februar - marts måned afholder GBF et Årligt Familiekursus. Kurset er med både længere og korte foredrag, nogle gange i flere spor, så man som forældre kan dele sig eller vælge at høre de samme foredrag. GBF planlægger foredragene ud fra medlemmernes behov dvs. foredragene skulle gerne havde stor relevans for barnets og familiens situation.

Der er ikke den samme tid og ro til fordybelse i de enkelte emner som der er på introduktionskurserne og man skal forberede sig på at det kan virke overvældende at høre så mange faglige foredrag. Der bliver altid afsat tid til spørgsmål ved hvert foredrag, men man kan ikke forvente at foredragsholderne kan gå ind i detaljer i forhold til et barn / en familie i dette forum.

Kurset løber fra fredag eftermiddag til søndag efter frokost. 

Bestyrelsen arbejder med programmet fra første bestyrelsesmøde efter sommerferien og bestræber sig på at have et færdigt program inden jul, da mange har brug for en lang sagsbehandlings tid til ansøgningen til kommunen. Programmet sammensættes udfra medlemmernes ønsker, de sidste års programmer samt aktuelle emner der arbejdes med indenfor børnegigt området.

Vigtige informationer om kurset der alle skal læses igennem inden tilmelding:

Programmet for vores famiiekursus

Brogaarden, 22. – 24. marts 2024

FREDAG DEN 22 MARTS 2024

- Kl. 16.00 – 17.00: Ankomst og Indkvartering
- Kl. 17.00 – 18.30: Middag
- Kl. 18.30 – 19.00: Velkomst v/ GBFs Johannes Irminger

- Kort information om praktiske ting i forhold til weekendens program, børneaktiviteter og kursets logistik som opsamling på den information, der er sendt ud forud for kurset.

- Herefter præsentation af GBFs børnepasserteam. Børnepasserne tager børn & unge med ud til aktivitetslokalerne. Mindre børn, der har brug for det, kan følges af en forælder. Det er vigtigt, at forældrene stille og roligt vender tilbage til foredragssalen, når børnene er afleveret.

- Kl. 19.00 - 21.00: Foredragsholder John Aasted Halse aut. Psykolog – der vil snakke om mor-og-far tid selvom man står i krise.

LØRDAG DEN 23 MARTS 2024

- Kl. 07.00 - 09.00: Morgenmad
- Kl. 09.00 - 10.00: Børnepanel
- Kl. 10.00 –11.00: Familerådgiver, psykoterapeut Lea Aarup Lykkegaard.
- Kl  11.00 - 12.00: Workshop med Lea – tale kort og erfaringsudveksling
- Kl. 12.00 - 13.00: Frokost
- Kl. 13.00 - 14.00: Workshop med Lea

- Opsamling og afrundning.

Om Lea: Lea er en dedikeret familierådgiver, psykoterapeut og foredragsholder med en passion for at hjælpe andre. Med mere end 20 års erfaring i arbejdet med mennesker i forandring, har Lea et hjerte, der banker for at støtte og guide. Hendes professionelle baggrund inkluderer tidligere roller som skolelærer og inklusionsvejleder, inden hun fandt sin niche som familierådgiver og psykoterapeut.

Lea besidder en solid viden og omfattende erfaring inden for arbejdet med familier, der har børn med indgribende somatiske diagnoser. Hun er dagligt tilgængelig på SMILfondens rådgivningstelefon og fungerer som konsulent for Rigshospitalets initiativer rettet mod pårørende søskendebørn. Lea deler også sin ekspertise gennem foredrag og undervisning for sundhedsprofessionelle.

Udover sit professionelle virke er Lea mor til tre børn, hvoraf den yngste, Vera på 12 år, lider af hydrocephalus og er ofte indlagt på hospitalet. Lea beriger sit arbejde med personlige erfaringer, hvilket tilføjer en unik dimension til hendes faglige tilgang.


- Kl 14.00 – 15.00: Pause
- Kl. 15.00 – 17.00: Foredragsholder Anja Enggren
  Lær at tackle livet som pårørende.
- Kl. 17 - 18.00: Generalforsamling.
- Kl. 18.00 – 19:30: Middag
- Kl. 19.30 - 21.30: Information kommer.

SØNDAG DEN 24. MARTS 2024

- Kl. 07.00- 09.00: Morgenmad
- Kl. 09.00 – 11.00: Foredragsholder Peter Thybo -
  Lev et godt liv med det dobbelt KRAM
- Kl. 11.00 – 11.30: Pause
- Kl. 11.30 - 13.00: Glad med vilje - John Harmsen
- Kl. 13.00 – 13.15: Fælles evaluering og afslutning på årets familie kursus.
- Kl. 13.15 -: Frokost og hjemrejse

Tilmelding til GBFs Familiekursus 2024

GBF afholder det Årlige Familiekursus på Hotel Brogaarden ved Middelfart
Fredag den 22. marts til søndag den 24. marts 2024

Prisen er 100,00 kr. pr. person familie / medlemskab

Der er begrænset antal pladser - Frist for tilmelding er den 19-01-2024.

Du skal være opmærksom på at:

  • Din tilmelding er bindende og du hæfter for betalingen - ved afbud til GBFs kurser er der ingen tilbagebetaling. 
  • Der er bindende tilmelding til børne/unge aktiviteterne - HUSK at aftale tilmeldingen med barnet/den unge.
  • Obs at få ja/nej felter udfyldt korrekt.
  • Deltagelse i kurset kræver, at kontingent til og med 2024 samt deltagerbetaling skal være registreret betalt i sekretariatet inden kursusstart.
  • Du med et enkeltmedlemskab kan tilmelde 1 voksen og max 2 hjemmeboende børn under 18 år.
  • I med et familiemedlemskab kan tilmelde 2 voksne med samme bopælsadressse samt egne hjemmeboende børn under 18 år.
  • Da kurset er handicaprettet er der mulighed for at få dækket udgifter gennem servicelovens §41 om merudgifter (læs mere i informationerne herover). Vær opmærksom på at I med deltagerbetalingen ikke overstiger bagatelgrænsen for udbetaling.

Tilmelding er via dette link i vores nye medlemsportal, hvor du skal logge ind (brugernavn og adgangskode er sendt pr. mail. Hvis mailen ikke er modtaget, kan du trykke glemt kode.
https://3834.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/128399

*Vores ønske er at så mange som muligt kan deltage på vores kurser uden at skulle ansøge kommunen om bevilling hertil.

Til gengæld appelerer vi til at I forsøger at skaffe en donation / flere donationer til foreningen.

Donationerne vil gå til afholdelse af GBFs kurser, så vi fremadrettet kan holde den meget lave deltagerbetaling.

Du kan anvende denne flyer, når du taler med firmaer el. enkeltpersoner.

Husk at læse alle informationerne herover omkring ansøgning, program,
tilmelding for børn etc. inden du udfylder tilmeldingen.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System