Online gruppeforløb for raske søskende

Gigtramte Børns Forældreforening har siden 2007 med stor succes haft samtalegrupper for såvel børn med gigt, som for de raske søskende. 

Raske søskende til børn med gigt oplever mange forskellige udfordringer knyttet til det at have en bror/søster med gigt: De kan have mange alvorlige bekymringer (fx frygte at gigtsmerterne får benet til at falde af), have magisk tænkning hvor de helt irrationelt bebrejder sig selv, at deres bror/søster har fået gigt, ubehag og angst ved at høre deres bror/søster græde (pga. smerter, når de skal have injektioner etc.), ensomhed, isolerer sig (vil ikke belaste forældrene), føle sig udenfor etc.

Dette er blot enkelte blandt mange af de reaktionerog tanker man ser hos raske søskende.

Det er derfor vigtigt, at børnene dels har mulighed for at møde andre i lignende situation som dem selv, hvilket påvirker deres oplevelse af ensomhed og af at være anderledes, dels at de i en psykosocial gruppe vil få terapeutiske redskaber til mere konstruktiv mesting af dét at have en bror/søster med gigt.

Tilbuddet omfatter korte onlinegruppeforløb på i alt 3 gange for raske søskende til børn med gigt i alderen 10-16 år. Der kan være op til 8 deltagere i gruppen og det vil vare en time pr. gang. Intervallet i gruppen vil være hver 14. dag. Forløbet afholdes over Zoom.

Gruppeleder er: Charlotte Jensen, cand. psych. aut. (Charlotte har afholdt børnegrupper for GBF siden 2007)

Der vil snarest komme dato og tidspunkt for forløb i 2024

Forløb for raske søskende til børn med gigt - foråret 2024:

onsdag den 03/04-24
onsdag den 17/04-24
onsdag den 01/05-24

Alle dage kl. 16:30 - 17:30

Det er vigtigt at man deltager alle 3 gange af hensyn til udbyttet for hele den samlede gruppe.

Der udbydes et tilsvarende forløb i efteråret 2024

Tilmelding til Online Gruppeforløb for Søskende
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System