Online undervisning

”Hvordan mestrer man at være en familie
med et kronisk sygt barn?”

V/ Psykolog Charlotte Jensen

Når man har et barn med gigt, bliver der vendt op og ned på mange ting i hverdagen. De almindelige vaner og rutiner bliver brudt, og mange oplever det som en hverdag med større stress og uforudsigelighed. Der sker noget i hele familiedynamikken, når et barn har en kronisk sygdom som fx gigt. Det påvirker parforholdet, relationerne, rollerne og samspillet mellem børn og voksne. Det påvirker overskudet i familien. Giver ekstra arbejdsopgaver. Giver bekymringer og tankemylder som det kan være svært at holde fri fra, ligesom der også er mange følelsesmæssige reaktioner på spil.

Dette onlinekursus vil sætte fokus på det at være en familie med et kronisk sygt barn – herbilandt de udfordringer familien oplever, og ikke mindst sætte fokus på, hvad man som voksen kan gøre for at drage egenomsorg og skabe konstruktive mestringsstrategier i familien.

Kurset afholdes online over Zoom og varer 2 timer.

Kurset udbydes 1 gang om året i 2021 - 2022 - 2023 - 2024. Siden bliver løbende opdateret med datoer for afholdelse. Alle kurserne bliver annonceret som begivenheder på vores facebookside

"Raske Søskende"

V/ Psykolog Charlotte Jensen

Undervisningen er for forældre til børn med gigt samt raske søskende til disse.

Når man har et barn med gigt, er der typisk rigtig meget fokus på barnet med gigt, og langt mindre opmærksomhed på de raske søskende. Dette er helt naturligt, eftersom gigtsygdommen ofte fylder meget både mentalt og bekymringsmæssigt, fysisk og i praksis med hospitalsbesøg og behandlingsrelaterede tiltag som fx fysioterapi, varmtvandssvømning og ride-fys.

Det betyder, at de raske søskende ofte bliver ”skyggebørn” og i et vist omfang bliver overladt til sig selv, fordi forældrene i perioder ikke har det nødvendige overskud.  Mange raske søskende føler derfor stor ensomhed og alenehed med deres følelser. De har mange bekymringstanker. Ofte selvbebrejdelser. Vil gerne aflaste og please forældrene. Kan have svært ved at finde nogle at snakke med, som kan forstå dem.

Dette onlinekursus vil sætte fokus på de raske søskende – herbilandt de udfordringer raske søskende oplever, og hvad man som forælder kan gøre for at støtte barnets mestring af det at have en bror/søster med gigt.

Kurset afholdes online over Zoom og varer 1½ time.

Kurset udbydes 1 gang om året i 2021 - 2022 - 2023 - 2024. Siden bliver løbende opdateret med datoer for afholdelse. Alle kurserne bliver annonceret som begivenheder på vores facebookside

I 2024 undervises der på følgende datoer:

Lørdag 04-05-2024.  kl. 10.00 - 12.00
”Hvordan mestrer man at være en familie med et kronisk sygt barn?” 

Lørdag 24-08-2024 kl. 10.00 - 11.30
Raske Søskende

Du får tilsendt link til Zoom dagen før undervisningen

Deltagelse er kun for medlemmmer af GBF

Tilmelding til Online Undervisning
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System