Motion

Idræt i skolen

Mange børn med gigt deltager ikke i idrætstimerne. Der kan være sygdomsperioder, hvor barnet ikke kan deltage - men det er en dårlig idé, hvis barnet aldrig deltager.

Dels har børn med gigt brug for at bevæge sig og styrke deres muskulatur, og dels har de glæde af samværet med kammeraterne.

Idrætslæreren har måske brug for at tale med en ergo- eller fysioterapeut om, hvad barnet kan tåle, og hvad barnet ikke skal deltage i. Eller der er måske brug for ekstra lærertimer eller timer til en praktisk hjælper i en periode. Støtte til specialpædagogisk indsats er ikke kun støtte til dansk, regning og lignende, men kan også være støtte til idræt.

På Leddegigtportalen.dk kan du læse om Motion i skolen/ Idrætstimerne, se mere her

Træning i vand

Da træning i varmt vand er godt for børn med gigt, afholder GBF i samarbejdet med fysioterapeuter under Regionernes ordning om vederlagsfri fysioterapi svømmetræning/styrketræning forskellige steder i Danmark for børn med gigt.

Du kan finde en oversigt over opdaterede bassinhold i det seneste GBF blad.

For samtlige svømmehold gælder det, at man kan få nærmere oplysninger i foreningens sekretariat 9677 1200 eller skriv en email til gbf@gbf.dk

I GBF medlemsblad for Februar 2014 kan du læse en artikel fra et af GBFs svømmehold. Her fortæller børn, forældre og fysioterapi om hvilke fordele der er ved at træne i vand, hvilke fordele der er ved at møde andre børn og forældre, der kender til det at leve et liv med børnegigt.

Læs artiklen og se de flotte billeder her

Træning i vand
Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi

Børn med bestemte gigtdiagnoser har mulighed for at blive henvist af en læge til vederlagsfri fysioterapi, dvs. fysioterapi, som er gratis. Det gælder sygdomme som børneleddegigt, psoreasisgigt, morbus Bechterew, sclerodermi og kronisk polyarthrit som følge af f.eks. SLE. 

Barnet skal enten have et svært fysisk handicap, lidelsen skal være varig (udsigt til, at den vil vare mindst 5 år) hvis barnet kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler er der ikke tale om et svært fysisk handicap, eller barnet skal have en progressiv lidelse, der indebærer en forudsigelig funktionsnedsættelse, og hvor det kan være vigtigt at indlede fysioterapi tidligt for at forhale forringelse af funktionsnedsættelsen.

Hjælpen ydes efter sundhedslovens §140a. Fysioterapien kan være traditionel terapi, bassintræning eller ride terapi. Man kan frit vælge mellem en praktiserende fysioterapeut med overenskomst med regionen (fysioterapeuten har et ydernummer), eller vederlagsfri fysioterapi, som bopælskommunen eventuelt har etableret ved egne eller private institutioner, eller tilbud om vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner.

På Danske Fysioterapeuters hjemmeside fysio.dk (søg på klinikguide) kan du finde en oversigt over landets klikker og ride fysioterapeuter.

Foto fra GBFs ridelejr 2010

Idræt i skolen

Børn med gigt fritages ofte fra idræt i skolen. Hvorfor nu det? Der kan være mange grunde, det kan fx være fordi læreren er bange for at skade barnet, læreren synes, det er synd for barnet, når det har ondt, læreren synes, det er for besværligt osv. 

Det er en dårlig idé, når børn med gigt ukritisk fritages for idræt - de fleste børn kan deltage i idrætstimerne, når der tages de nødvendige hensyn. Denne pjece er derfor udarbejdet med gode råd til idrætslæreren.

Pjecen er med i det materiale der sendes ud til nye medlemmer. Medlemmer kan ved at logge sig ind, hente pjecen som PDF fil og derudover kan pjecen bestilles i webshoppen.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System