Psykologsamtaler med henvisning

Det kan være en stor hjælp for børn med gigt, søskende samt forældre at have nogle samtaler med en psykolog, når sygdommen rammer familien. For nogle vil der være tale om krisehjælp mens det for andre kan være en hjælp at få snakket om, hvordan man bedst navigerer rundt i sygdom, familieliv, raske søskende, arbejde etc., inden det hele bliver for overvældende.

Psykologsamtaler med henvisning

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom eller er pårørende til en person ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.

Du kan ikke automatisk få en henvisning. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for / igennem. Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler. Du vælger selv din psykolog, dog skal denne have ydernummer.

Psykolog på GBF Introduktionskurser og Årlige Supplerende Familiekursus

GBF har siden 2005 brugt psykolog Charlotte Jensen både som foredragsholder og til at afholde samtalegrupper og visualiseringsgrupper for børn med gigt og søskende på vores kurser.

Charlotte har stor erfaring med at arbejde med børn med gigt og deres raske søskende. Charlotte har samtalegruppe for børnene med gigt og søskende opdelt efter alder. Grundlæggende for begge grupper (børn med gigt- og søskendegrupper) er at børnene får mulighed for at udtrykke deres tanker og følelser, at de kan spejle sig i hinandens erfaringer samt opleve at de bliver mødt og forstået på en anden måde end i hverdagen.

I gruppen for børn med gigt sættes fokus på det at have gigt og de tanker og følelser barnet forbinder med det. Ofte vil et stort tema i denne gruppe være smerter og hvordan børnene håndterer dette. Ligeledes kan håndteringen af behandlingsprocedurer (fx injektioner og blodprøver) fylde meget for nogle af børnene, ligesom tanker, bekymkringer og forskellige følelser kan blive italesat. Der vægtes i høj grad at øge børnenes oplevelse af og bevidsthed om mestring af egen sygdom.

I gruppen for raske søskende vil der under trygge rammer blive skabt et rum, hvor de raske søskende kan sætte ord på, hvordan de oplever at have en bror eller søster med gigt. Der er plads til at tale om de store tanker, som børnene gør sig omkring gigten ligesom der også er plads til de ofte svære og forbudte følelser. Centralt er at øge børnenes bevidsthed om, hvad de kan gøre for at hjælpe sig selv bedst muligt.

Charlotte Jensen er forfatter til bogen "Det kronisk syge barn - og livet i familien" og er medforfatter til "Smerter hos børn - indsigt, mestring, lindring". Begge bøger kan købes i webshoppen og på GBFs kurser.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System