Foredrag & ekstraordinær Generalforsamling

Online foredrag om smerter hos børn med gigt

Arrangementet foregår på Teams, hvor tilmeldte lukkes ind i mødet via navn og emailadresse. Spørgsmål stilles i chatten og vil blive læst op af mediator fra GBF. Hold mikrofonen lukket under oplæg og spørgsmålsrunder. 

Kl. 12.30 - 13.00 Vi sidder klar til at lukke jer ind på Teams og svarer på spørgsmål om GBF
Kl. 13.00 - 13.05 Velkomst ved Formand René Kristensen
Kl. 13.05 - 13.30 Oplæg v/ Reumatolog Birgitte Mahler
Kl. 13.30 - 13.40 Birgitte svarer på spørgsmål
Kl. 13.40 - 14.05 Oplæg v/ Fysioterapeut Mette
Kl. 14.05 - 14.15 Mette svarer på spørgsmål
Kl. 14.15 - 14.20 Afrunding v/ René Kristensen

Kl. 14.20 - 15.00 Ekstraordinær Generalforsamling med særskilt indkaldelse

Hermed indkaldes til
til ekstraordinær Generalforsamling i
Gigtramte Børns Forældreforening
Søndag den 25. april 2021 kl. 14.20 – 15.00

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af to stemmetællere

3. Valg af referent

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har 4 forslag til vedtægtsændringer. Disse finder du her

5. Valg af 2 suppleanter for 1 år

6. Eventuelt

Deltagelse i foredragene er for alle interesserede og kræver ikke oplysning om medlemsnummer

Deltagelse i GBFs Generalforsamling kræver tilmelding og aktivt medlemskab i GBF.
Ved tilmedling skal medlemsnummer opgives

Der bliver sendt link til Teams til alle de tilmeldte mailadresser. 

Tilmeldingsformularen herunder anvendes til både foredrag og generalforsamling.
Man kan tilmelde sig begge dele i samme tilmelding

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System